Logo
Vařejkův dvůr
příroda - tradice - životní styl

Z historie statku

Dle dochovaných písemných pramenů je doloženo osídlení pozdějšího gruntu č. 9 v letech 1525 - 1590. Samotní předkové Vařejků se zde usídlili v době pobělohorské.
Rodinná legenda praví, že to bylo v roce 1643, a přišli z Litomyšle. První dochovaná písemná zmínka však pochází až z roku 1653. V odhadu statku Mitrov z roku 1663 je prvním uvedeným jménem Prokop tehdy psáno Vařica s jedním lánem. Současní majitelé jsou 11. generací Vařejků na hospodářství. Kupní smlouvu na zakoupení gruntu od vrchnosti podepsal František Vařejka roku 1832.

Na mapě z roku 1835 je obytná část statku uvedena jako jedna z pěti zděných staveb ve vesnici. Ostatní stavby byly dřevěné. Tehdy však obytná část byla situována kolmo na silnici, tedy na místě pozdější části hospodářské. Přibližně v roce 1880 - 1890 byla Janem Vařejkou postavena nová obytná část rovnoběžně se silnicí. Tato část postupem času prošla asi pěti přestavbami a v roce 2014 byla přestavěna na současný penzion.